Privacy / Условия за обработка и опазване на лични данни

За публикуващите коментари, сайтът използва cookies. За подадените коментари се запазва IP адреса, собственоръчно въведените име, емейл адрес и (по избор – сайт) на коментиращия. Никоя от тези данни не се вижда от когото и да било, освен собственика на този сайт и хостинг провайдера, или се предоставя на когото и да било освен официални законови правораздаващи органи с  изрично и надлежно поискаване според закона.

Според GDPR, имате право да поискате премахване на идентифициращи ви данни в коментари, подадени от вас на сайта. Ако желаете да го направите, свържете се с мен по емейл, посочен на страницата За мен >> Връзка с мен.