Елементарен калкулатор на метеорен радиант по наблюдения

(English)

Тази компютърна програма беше оригинално написана на APPLESOFT BASIC през 1985 г. от Красимир Гаджоков & Николай Сл. Колев, от Клуб на любителите-астрономи от Добрич (тогава Толбухин) за Рада Копринкова от Клуб на любителите-астрономи от Ямбол.

Транслирана на JavaScript от Красимир Гаджоков, 2014 г.
Алгоритъм: най-малки квадрати.
Тази програма НЕ предлага гаранции за вярно прилагане на алгоритъма или прецизност на изчислението.

Програмата очаква да бъде подаден текстов файл (виж по-долу).
На всеки негов ред трябва да има точно 4 десетични числа, разделени от запетая.
Тези числа са небесните координати по екваториална система на началото и края на наблюдаван метеор:

Алфа на началото, Делта на началото, Алфа на края, Делта на края

Пример: 300.1,-2.17,0.56,40

Можете да тествате програмата като свалите този тестов файл. Запишете го на компютъра си,щракнете бутона по-долу и изберете записания файл.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно
при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на тази страница.