Стотици хиляди българи в чужбина имат само до 31.12.2012 да премахнат част от задълженията си за здравно осигуряване в България

В последните няколко дни се засилва активността по тази гореща тема, заедно с масовото възмущение и недоволство на българите в чужбина.

Остават броени дни до 31.12.2012 – срок, в който  живелите постоянно или предимно в чужбина в 
периода 1.1.2005 до края на 2012 български граждани могат да отменят  вменените (неясно защо) от държавата задължения за здравни осигуровки.

Няма грешка – дори да не сте били в България нито за миг след 1.7.1999 г., дори да не сте се записвали никога при домашен лекар там, ако имате ЕГН и сте над 18 годишна възраст, дължите здравни осигуровки в България.

Целта на този постинг не е да се впускаме в основателно предизвикващите недоумение и гняв въпроси защо и как се е получило това. Те са отделна тема.

Целта е да покажем какво може да направи всеки за да се освободи от тези задължения бързо и успешно, преди изтичане на крайния срок 31.12.2012 г. Защото с натрупване, размера на задължението за някои достига 1500 лв.


Най-напред да уточним, че този краен срок – 31.12.2012 – е за задълженията от 1.1.2005 до 31.12.2012
.

Ако имате задължения отпреди това (справката за статус ще ги покаже – вижте по-долу), те пак остават, но нямат краен срок за подаване документи за освобождаване. Процедурата за освобождаване от тях е различна – вижте по-към края.

За да се освободите от задълженията си за периода 1.1.2005 до 31.12.2012:

 1) Проверете статуса си по ЕГН на https://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html , връзка “Справка за здравноосигурителен статус”.

Ако резултатът за периода е различен от “Лицето е изключено от здравно осигуряване, считано от …….., поради напускане на страната”, вие дължите здравноосигурителни вноски за този период.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: има масово объркване заради езика, който ползва НАП, за отразяване на статуса. Много хора мислят, че нямат задължения при резултати от перовеката като “Лицето е със спрени здравноосигурителни права” или “Лицето е с прекъснати здравноосигурителни права“.
Правата се спират/прекъсват след неплащане 3 месеца. Затова ако получите тези резултати, това означава че имате задължение.

2) Ако статуса ви е различен от “Лицето е изключено от здравно осигуряване, считано от …….., поради напускане на страната”, попълнете и подпишете следните два формуляра, посочени с връзки тук: http://nap.bg/news?id=1496

УТОЧНЕНИЯ:

а) Непременно попълнете пълна дата (ден, месец и година) на напускане на България, а не само месец/година. Имаме сведения, че някои офиси на НАП формално отказват да приемат такива заявления, независимо че на един от формулярите изрично се иска само месец и година. В никакъв случай не оставяйте датата празна – трябва да бъде попълнена, дори с приблизителна такава, ако сте забравили точната (на ваша отговорност.

б) в “Адрес за кореспонденция” най-добре посочете постоянния си адрес в България, ако на него някой може да получава писма. Ако нямате такъв, посочете друг адрес в България, на който живеят ваши близки/познати, за да приемат потвърждението от НАП за получаването чрез обратна разписка.

3) Намерете адреса на местния офис на НАП (според постоянния ви адрес в България) от тази страница: http://www.nap.bg/page?id=24

4) Изпращане: можете или да изпратите по пощата, или ваш роднина/познат да внесе документите.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: НАП изрично отговори вече, че не приема изпратени по емейл документи! Документите могат да бъдат подадени и дистанционо на сайта на НАП, но само с квалифициран електронен подпис, издаден в България, какъвто изключително малко българи в чужбина имат.

а) Изпращане по пощата:

Изпратете с обратна разписка (за изпращане по пощата това е изискване на НАП)

Заради наближаване крайния срок (31.12.2012) и предстоящите празници, в които ще има забавяне на поща от света, най-добре е да сканираните подписаните от вас два документа и да ги пратите по емейл до приятел/роднина/познат в България, който да го разпечата и прати по пощата от там.

б) Подаване на място в офис на НАП от ваш приятел/роднина:

Трябва да бъдат подадени в офис на НАП по вашия постоянен адрес.

Подателя се подписва като упълномощен да ги внесе от ваше име във формуляр на място.

За да се освободите за задълженията си от преди 1.1.2005

Добрата новина е, че задълженията за този период нямат краен срок за освобождаване, за разлика от тези след това.

Лошата новина е, че освобождаването за този срок е по-сложно – изисква се документ от МВР.

1) Нужен ви е документ от МВР с датите ви на влизане и излизане от България за периода 01.07.1999 до 01.01.2005.

Този документ може да бъде набавен по два начина:

а) С подаване на искане на място в МВР от вас или упълномощено лице.
Това пълномощно вероятно трябва да е нотариално заверено – за разлика от обикновено за внасяне на документите в НАП. Сведението е готово обикновено за няколко дни и трябва да бъде взето от МВР от вас или пълномощника ви.

б) Заедно с декларацията по параграф 19и (връзка по-долу) подавате и заявление свободен текст, с вашите лични данни, че искате НАП да изиска от МВР служебно тази справка.
Тази възможност идва от Закона за електронно управление. Според него, когато една държавна институция има нужда от информация, която друга държавана структура вече притежава, първата е длъжна да я изиска служебно, по вътрешен път. А не да задължава гражданите да й я носят “на крака”. Според Атанас Чобанов, този механизъм работи – просто много малко хора знаят за него.

2) Заедно с документа от МВР, попълвате друга  декларация – по параграф 19и  (забележете разликата в буквичката!), в която отразявате данните от сведението на МВР.

3) Аналогично, двата документа се подават в местния по ваши постоянен адрес офис на НАП по един от изброените вече по-горе начини.

Въпроси и отговори

В: Защо в документите на НАП пише, че освобождаването с документ от МВР за влизане/излизане от страната (по параграф 19и) е за периода до 31.12.2007 г., а според тази публикация освобождаването от задължения е ефективно за периода до 1.1.2005 г.?

Отг.:
 (редакция) Защото това е датата, записана в преходни разпоредби на Закона.
Защото се оказва, че на практика НАП (неясно по каква логика) освобождава подалите заявление и декларация по параграф 19
п от 1.1.2005.
Но за по-голяма сигурност, проверете след седмица или повече на сайта на НАП кои точно месеци и години все още са в таблицата под статуса ви – това са тези, за които ще трябва да подадете декларация. Съобразете заявлението си за справката в МВР с тези периоди.

В: В местната НАП отказват да отразят подадените документи защото:
– подписа не бил “пресен”
– в декларацията по 19п нямало ден на датата на напускане (въпреки че самата декларация изисква само месец и година)

Отг.: от многобройни отговори и разгови с различни хора, открихме че непостоянството на НАП в тълкуването на подробности от закона и процедурите по него е масово.
Какво да направите ако се случи да ви откажат с подобни очевидно нелогични аргументи:
– Намерете телефона на местния НАП, обадете им се и спорете с тях. Дайте им за пример че други офиси на НАП не създават проблеми по въпроси, които не съществуват в закона и наредбите.
– Ако продължават да ви отказват, обадете се на информационния център на НАП и настоявайте за тълкувателно решение на управлението на НАП.

 

43 thoughts on “Стотици хиляди българи в чужбина имат само до 31.12.2012 да премахнат част от задълженията си за здравно осигуряване в България

 • 15.12.2012 at 14:13
  Permalink

  Напуснах България на 06/12/1986 и оттогава се прибирам само за определен период ( отпуска от 1-2 месеца ) през годината като никога не съм използвала медицински услуги,налагащи интервенцията на НАП. Нямам никакви доходи в България,тъй като работя от 1989 в чужбина и финансовите ми средства са изцяло внесени при идването ми в България.

 • 17.12.2012 at 15:05
  Permalink

  това е последният гвоздей в ковчега на кочината!!!От утре си връщам паспорта и личната карта…живея постоянно в чужбина от 86та…какви пари дължа на този свинарник там долу?Откъде накъде ме ЗАДЪЛЖАВАТ????

 • 17.12.2012 at 16:14
  Permalink

  Dobar den,
  toku shto se registrirax v saita na Nacionalnata Agencia za Prihodite. Kak moga sega da razbera kolko dalja za da gi platia ? Blagodaria Vi predvaritelno.

 • 17.12.2012 at 17:48
  Permalink

  Уточнявам за декларацията (по параграф 19и):

  1. Законът за електронното управление гласи Чл. 2. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните. НАП не може да откаже да спази закона. Тук не са възможни никакви увъртания. Пишете в самата декларация или на отделен лист, че настоявате НАП да спази Закона за електронното управление и да събере служебно данните за пребиваването ви извън страната, с които разполага МВР като първичен администратор. Вече има прецедент, че го правят. Ако не го направят нарушават закона и можете да ги осъдите.

  2. Декларациите по 19и важат за освобождаване до края на 2007 г.

 • 17.12.2012 at 22:35
  Permalink

  Осигурени лица. Права и задължения
  Чл. 33. (1) (Предишен чл. 33, изм. – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са
  1. всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;
  2. българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България;

 • 17.12.2012 at 22:47
  Permalink

  @Grigor i Svetla: целия сайт на НАП не работи, дава същата грешка която вие виждате дори на главната си страница http://www.nap.bg

  явно е така вече окоо 2 часа

 • 17.12.2012 at 22:52
  Permalink

  @Любомир Колев: докато сме български граждани, законите на България важат за нас.

  Няма значение къде живеем.
  Така са гражданите на всички други държави, които са двойни граждани или повече.

  Затова като има избори в България, трябва да гласуваме в чужбина – за да оказваме влияние да не стават точно такива дивотии.

 • 17.12.2012 at 22:54
  Permalink

  @Атанас Чобанов: явно декларацията по 19п се припокрива по период с тази по 19и.
  на двама души, които преди 10-на дни пратиха (имаха задължения от началото на 2000 г досега), им показва сега че са задължени за 1.1.2000 до 31.12.2004.

 • 17.12.2012 at 22:59
  Permalink

  @valentin jordanov: точно така, обаче НАП не знае че сте гражданин и на друга държава. Това дори МВР и МВнрР не го знаят вероятно – поне не за всички.

  Без държавна институция да види документ за гражданство на друга държава, няма как да приеме сама, “автоматично”, че някой е.

  Дори наличието на чуждестранен паспорт в систамата на граничен контрол не е гаранция – може да сте се отказали от гражданството си в друга държава след последната дата, когато сте им го показвали. Особено сега, с прехвърляния по летища вътре в ЕС – от 5 години не се налага да показваме чуждестранен паспорт, а само БГ лична карта.

 • 18.12.2012 at 04:15
  Permalink

  Напуснах БГ 1992г. За щастие срока до 31 декември не важи в моя случай, но има ли срок и какъв е за той за хора като мен? Ще съм благодарна и за повече информация относно заявлението в МВР – дори не знам в какво МВР – местно, Софийско? Между другото погледнах и декларациа 19и – нямям представа как ще изчисля дните в които не съм бил в БГ, след като от 99-05г съм я посетила за около 4 седмици… Не разбирам защо е необходимо всичко това, просто е нелепо…

 • 18.12.2012 at 14:17
  Permalink

  На 14 декември (1 ден след публиакцията в блога ми и масовите емейли които пратиха мои познати до хиляди българи в чужбина), от НАП са се сетили най-после да напишат тяхно пояснение.

  За съжаление на мога да сложа директен линк към документа: некадърниците, които са направили сайта на НАП, не го позволяват технически.

  Затова ето как да стигнете до него:
  – идете на http://nap.bg
  – в лявата колонка, намерете “Важно за българите в чужбина!” с дата 14 декември 2012

  Добро утро, НАП! Това трябваше да седи на сайта ви от НАЧАЛОТО на годината!

 • 18.12.2012 at 14:55
  Permalink

  Пак не е ясно:

  “Преди 1 юли 1999 г.

  Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) влиза в сила от 01. 01. 1999 г. Задължението за внасяне на здравноосигуриттелни вноски възниква от 01. 07. 1999 г., поради което преди тази дата вноски по този закон не се дължат.”

  Да разбирам ли че всички българи които са напуснали БГ ПРЕДИ тази дата не дължат нищо? Аз така го чета, но дали е така?

 • 18.12.2012 at 15:24
  Permalink

  @Ronnie: няма значение кога е влязал в сила закона.

  Аз съм в чужбина от 1995-та, а имах начислени задължения.

  Държавата просто не знае дали и откога сте били повече от 183 дни в чужбина за дадена година (по-скоро знае – по влизане излизане в МВР, но НАП не го знае).

  Отново: идете на https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,2,rep.HealthStatus.home и проверете с ЕГН-то си.

  Ако не ви намери изобщо – не дължите.

  Ако ви има и статуса е различне от “ИЗКЛЮЧЕН от здравно осигуряване” – водят ви се задължения, би трябвало да са в таблица под статуса по години и месеци на дължене.

 • 18.12.2012 at 17:05
  Permalink

  И аз съм с проблем.През юли 2006 г по време на отпуск се отказах с декларация от системата,като ме накараха да си издължа всичко до момента.В чужбина съм от 2004,ноември.През 2006 платих всичко,а сега на моето ЕГН излиза,че им дължа за цялата 2005 и до юли на 2006.Освен това съм им представила в онзи момент и справка от полицията ,която беше към изискуемите документи.От нея ясно се виждаше ,че през периода 2005 цялата и до юли 2006 аз не съм била в България и не съм ползвала услугите на здр.система.Сега не ми е никак ясно дали дължа тези 125 лв или не.При тях я има тази полицейска справка…

 • 18.12.2012 at 23:14
  Permalink

  @Ники Желязкова: обадете се на местния НАП в който сте подали. Поискайте им да намерят подадената декларация и да ви кажат какво не е наред в нея. Настоявайте. Не ги оставяйте да ви игнорират.

  Възможно е да са открили някой липсваща “запетайчица” и да са решили да не отразяват декларацията ви.

 • 19.12.2012 at 07:14
  Permalink

  Здравейте,
  току-що се връщам от местното поделение на НАП. Моята ситуация леко се различава от стандартната. Член 40 от много години го обичат депутатите и го променят. В края на 2005-та имаше поредна атака посока НАП по случая. Тогава подадох декларация, че съм напуснал страната, но тя не можеше да се пусне за минал период, а аз напуснах България през септември 2003-та. В справката на НАП съм напуснал държавата от 6.1.2006 (въпреки че заявлението е от дек. 2005) и дължа за 9.2003-1.2006 (дори това, че късно са ми обработили документите ме е набутало с един месец). Както и да е.
  Та, бях там, пуснах двата документа. Мислех че ще мина само с единия, защото в крайна сметка съм отписан, но искам да изчистя за минали периоди. В крайна сметка реших да подам два документа, за да не се разсмърдят в НАП. В НАП видяха, че съм отписан и почнаха “ама аз не знам дали ще мога да ви променя датата на напускане. Момент” и се почна едно лудо цъкане из информационната система на НАП. Това продължи около 2 минути и успяха да ми променят датата на напускане на 21.09.2003, когато напуснах държавата. Получих лист с входящ номер, но засега нещата не са отразени на сайта на НАП, може би им трябва време за синхронизация. От служителката получих следното устно уведомление “нещата са вече така, както ги видяхте”. Е, аз нищо не видях, защото тя бясно цъкаше наляво надясно и сменяше страниците, но мисля че успях да се отърва и за периоди преди 2005-та, без да се налага да се ходи до МВР или пък да се подава допълнителна декларация.

 • 19.12.2012 at 08:42
  Permalink

  За сестра ми – за която пуснахме по пощата от Добрич на 6 декември – беше отразено 10 календарни дни по-късно, на 16-ти.

  След като сте били на място в НАП, сигурно няма да има проблеми.

  Както е писал Атанас Чобанов по-горе – не трябва да ходим до МВР, а да задължим с едно заявление НАП да си вземат нужната информация от там служебно, както е по закон.
  Повечето хора просто не знаят, че може така.

 • 19.12.2012 at 12:55
  Permalink

  Благодарим на вашето желание да ни помогнете. Имам само един кратък въпрос: Абсолютно ли сте сигурен, че вашият съвет работи: “най-добре е да сканираните подписаните от вас два документа и да ги пратите по емейл до приятел/роднина/познат в България, който да го разпечата и прати по пощата от там.”
  Мисълта ми е, че ако този разпечатан документ се изпрати от друго лице по пощата, това не е ли предпоставка на НАП да откаже да го приеме, тъй като е пратен от друго лице без то да има пълномощно (нали ще има друго име на подател на плика). ? Благодаря предварително

 • 19.12.2012 at 13:57
  Permalink

  @Димитър Терзиев: имам сведения от доста места, че няма проблем. Но пък от едно място – че е имало. НАП са изключително непостоянни при вземане на такива решения: дори в един и същ град, различни служители може да преценят този казус разлино.

  Но със сигурност работи. За по-сигурно, обадете им се 2-3 дни след пращането да потвърдите че “всичко е наред” с документите.

  Ако ви излязат в този “номер”, настоявайте че нямат такова право. Подписът е подпис дори и копиран – ако искат да го оспорват, но трябва да е по съдебен ред (което те няма да направят). Настоявайте да приемат документите ви.

  Ако все още имате проблеми, обадете ми се – отдавана се каня да направим един казус по въпроса който да стигне до най-висшите съдилища, за да бъде решен веднъж за винаги.

 • 19.12.2012 at 14:35
  Permalink

  Има грешка в информация посочена по-горе за годините 2005-2012. Тези които са с двойно гражданство и не живеят в БГ не са “задължнително осигурени” и даже и да дължат нещо, могат да подадът документи които са без крайна дата. Моля курегирайте информацията защото маса българи с двойно гражданство са в истерия какво да правят. Копирам тук емейл който получих диреткно от НАП:

  Лицата, които отговарят на условията по чл. 40а от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), т.е. да са само с българско гражданство, да са длъжни да осигуряват себе си и да пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година въпреки, че не са подали Заявление по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО за освобождаване от здравни вноски преди напускане на страната могат да направят това за минал период, като в едно със заявлението по чл.40а от ЗЗО подадат Декларация по § 19п от ПРЗ на ЗЗО. Декларацията по параграф 19 п от ПЗР на ЗЗО е със срок за подаване до 31.12.2012 г. Основанията за освобождаване по реда на чл.40а от ЗЗО са в сила от 01.01.2005 г.

  Преди тази дата /01.01.2005г./ лицата отговарящи на горните условия, и които не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК могат да се освободят от здравноосигурителни вноски с подаването на Декларация по §19И от ПЗР на ЗЗО, като се има предвид, че заплащането на здравноосигурителните вноски в България започва от 01.07.1999 г. Тази декларация няма срок за подаване, но към нея задължително се прилага документ удостоверяващ че лицето е било повече от 183 дни в рамките на календарната година извън територията на България. Такива документи могат да бъдат: копие на задграничен паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от страната; удостоверение от съответната районна дирекция на вътрешните работи; документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, преведен по реда на правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа или всеки друг документ удостоверяващ обстоятелствата по § 19и от ПЗР на ЗЗО.

  Горните документи се подават в компетентната дирекция/офис на НАП по постоянния адрес на лицето в РБългария по следния ред – лично от лицето, чрез пълномощник, по пощата с обратна разписка или по електронен път посредством електронен подпис. Адреси на офисите и дирекциите на НАП можете да намерите на следния електронен адрес – http://www.nap.bg/page?id=24.

  Освобождаването на горните основания от закона след 01.01.2007г. не се отнася за лица, за които съгласно европейските регламенти се прилага законодателството на друга държава-членка на ЕС или са обхванати от схемата за здравно осигуряване към съответна европейска институция. За тези периоди в компетентната дирекция или офис на НАП се представят удостоверения от европейски формуляри, като Е 104, S 041 или всеки друг сертификат издаден от компетентната институция в държавата-членка удостоверяващ периодите на задължително здравно осигуряване или съответния формуляр на европейската институция. Удостоверения издадени извън унифицираните европейски бланки следва да бъдат представени в НАП преведени на български език от заклет преводач. Удостоверенията се подават в компетентната дирекция или офис на НАП лично или от упълномощено лице.

  Ако вие сте лице с двойно гражданство за съответните години, през които не живеете постоянно на територията на България вие сте сред лицата, които не са задължително осигурени в НЗОК – чл.33, ал.1, т. 2 от ЗЗО. Следователно за годините, за които лице не е задължително осигурен в НЗОК, здравноосигурителни вноски не се дължат. Месеците от годините, за които лицето не е задължително осигурено в НЗОК се покриват на база представени документи, които удостоверяват, че е гражданин и на друга държава, датата на придобиване, както и че не е живяло постоянно на територията на България. За постоянно се има предвид ако лицето живее на територията на Република България повече от 183 дни в рамките на календарна година. Документите се прилагат в едно със Заявление, свободен текст към компетентната ТД или офис на НАП лично или от упълномощено лице.
  Всеки един от документите издадени на чужд език с изключение на унифицираните европейски документи при представянето им в НАП следва да бъде преведен на български език от заклет преводач.

  С Уважение,
  С. Михалков
  Информационен център
  Информационен телефон на НАП – 0700 18 700
  Електронна поща: infocenter@nra.bg

 • 19.12.2012 at 15:02
  Permalink

  @Петко:

  За “истерията” са виновни изцяло НАП, ДАБЧ (че не й пука да осведоми българите в чужбина).
  И разбира се – най-вече депутатите.

  Елементарна логика и здрав разум е да сложат в закона НАП да поиска вътрешно, служебно данните за всички пребивавали повече от 183 дни в чужбина. И въобще да не ги вкарват в базата данни за осигуряване, освен ако няма запис за тях че си плащат.

  Да не говорим че е нужна много по-голяма простота и яснота в обяснененията.
  Предложения от НАП текст, макар и изчерпателен, е труден за четене и осмисляне от обикноения човек.

  Както се казва в една поговорка “една картина казва повече отколкото 1000 думи”.

  НАП по-добре да направи една дигарама в която да се виждат различните казуси, а те са:
  – преди 1.1.2005
  – след 1.1.2005
  – с двойно гражданство на страна от ЕС
  – с двойно гражданство на страна извън ЕС
  – само с българско гражданство, но пребивавали над 183 дни извън страната

  Сега по повод някои неясноти: правилно ли разбираме, че лице с двойно гражданство *извън* ЕС трябва да предоставя едновременно *следните* два документа за премахване на задълженията си *без* краен срок за внасяне?

  1) документ за другото си гражданство (с датата на влизането му в сила)

  2) документ, че не живяло постоянно на територията на България – справката от МВР за влизане/излизане в България за периода, който да покаже над 183 дни отсъствие от страната

  Според мен така излиза.

 • 20.12.2012 at 09:17
  Permalink

  От декември 1986 съм напуснала България окончателно,а от 1988 година имам двойно гражданство като се завръщам веднъж годишно за по 1-2 месеца отпуска.Въпросът ми, е мога ли със свидетелство за трудов стаж официално заверено да докажа,че не живея в България? Благодаря Ви предварително и лек ден!

 • 20.12.2012 at 10:25
  Permalink

  @Elitchka Sokolova: най-добре е да питате по емейл НАП. Обикновено отговарят.

  Но според това, което разбирам от отговорите на НАП, те искат документ за придобиване на гражданство на друга държава, с дата кога е станало това (забележете, че паспорт на друга държава няма вероятно да свърши работа, защото в повечето не е отразено от кога сте й гражданин).

  Другият документ, който трябва на НАП, е справката от МВР.

  Аз лично, обаче, не бих дал копие от документ за гражданство за съхранение в НАП, предвид възможната небрежност и безотговорност, която се наблюдава твърде често в българските институции. Опасността е някой да го открадне (поради небрежност от НАП или корупция) и да го използва за да подмени личността си или да ви натопи в някой проблем.

  Затова най-добре е да им представите комплектите документи за двата периода описани по-горе.

 • 20.12.2012 at 12:58
  Permalink

  Една добра новина:

  НАП няма да събира принудително здравни вноски на българите в чужбина
  19 Декември 2012
  http://www.nap.bg/news?id=1631

  Относно сроковете, обаче, тя успокоява само сънародниците имащи другото си гражданство в страна на ЕС.

  Дори и без заплаха за запори, обаче, за тези извън ЕС остава крайния срок от 31.12.2012.

  Какъв проблем евентуално може да ви се случи в бъдеще, след като е ясно че няма да ви отнемат имущество или да ви спрат на границата?
  /това е само предположение, но е основано на познатата “практика” на българската администрация да си измисля нови правила както и хрумне/

  Когато отидете в НАП за плащане на някаква такса или въобще нужен документ, може да ви откажат да ви го дадат заради “висящи задължения”.

  Законът ви дава право да премахнете тези формални задължения, като докажете че сте двоен гражданин.

  Но за да направите това, НАП искат да покажете преведен от заклет преводач официален документ за гражданство от другата държава, в който има дата кога сте станали нейн гражданин.

  Шанса да си носите такъв документ с вас когато сте в България е нулев (освен ако предварително не сте научили за това).

  Носите си чуждестранния паспорт? Няма да ви свърши работа: той НЕ показва кога сте станал гражданин на другата държава.

  Така че в един такъв евентуален бъдещ момент, няма да можете да подадете нужните документи за премахване на задължението с казуса “двоен гражданин”.

  За това по-добре го направете сега.
  Ако ли пък вече сте в България без документа за гражданство, подайте декларация по параграф 19и, заедно със справка от МВР за остъствията ви.

 • 20.12.2012 at 20:18
  Permalink

  http://www.ipetitions.com/petition/zzo
  Gospodin Gadjokov blagodaria vi za jelanieto da pomognete.Eto i petitsiata za prekratiavane na reketa ot darjavata sresty balgarite v chujbina.Molia razprostraniavaite!

 • 20.12.2012 at 23:04
  Permalink

  Vapros
  Kakvo stava kogato vlezesh v stranata kato chujdestranen grajdanin i niamash nishto na svoe ime v Balgaria?majat i deteto mi sa s dvoino grajdansto a az podadoh deklaracia minalata godina za zdravnoto osiguriavane i beshe mnogo lesnai barza procedura.

 • 21.12.2012 at 04:43
  Permalink

  Imam vapros v dvata dokumenta na adres za koraspondantsia koi adres da sloja v BG ili adresa si v chujbina.Predi malko snaha mi se obadila na nap Kazankak i na vaprosa i moje li dokumentite skenirani i printvani otgovora im e bil ne da se pratiat ot tam originalite ste vazi datata s kleimoto ot miastoto na podavane.Problema e che dva pati da zadadesh edin i sashti vapros ste polychish 3 razlichni otgovora.A i gospodata ot nap mojeha da kachat na saita si popalnen obrazts.

 • 21.12.2012 at 11:35
  Permalink

  @Vania Hristova: не е трябвало да се ожадате на НАП. В момента в който им представите казус, над който те не са отговаряли официално, или ги е страх да преценят, или не знаят, те винаги ще предпочетат “оригинал” за да са “по-сигурни”.

  А такова нещо като “оригинал” в днешно време не може да съществува. Думата “формуляр” идва от “форма”. Смисъла е да се зададе някава “форма”. как ще бъде попълнена няма разлика.

  Преди доста години така премахнаха задължението за попълване на държавни формуляри на пишеща машина/принтер. Сега могат да се опълват на ръка. В държавите, където разума винаги е бил над глупостите на администрация, НИКОГА не е имало подобно изискване.

  След като на толкова много други места българската държавната администрация приема сканирани документи (факса е вид скенер), няма логика НАП да не приема.

  Както казах многократно, практиката на НАП по един и същ казус в различни офиси е най-различна, дори в един и същ офис може да е различна межу двама служители.

  НАП можеха да напишат една ясна инструкция с образци. Но те не си гледат работата както трябва. Всеки казва ” не е моя работа”. Едва ли не оказва се, че неща очевидни трябва законодателя да ги разписва за администрацията като явни конкретни законови текстове – иначе никой няма да си направи труда да ги свърши.

 • 21.12.2012 at 11:42
  Permalink

  @Elitsa Bratanova: закона урежда осигуряването на чуждестранни (небългарски) граждани), живеещи в България. Ако това е въпроса ви, прочетете подробно частите от закона които определят този казус.

  Закона можете да намерите тук:
  http://lex.bg/laws/ldoc/2134412800

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *