Не компрометирайте идеята за електронен референдум!

Ще бъда много критичен към платформата за „електронен референдум“ www.bgreferendum.bg .

Защото от много години се занимавам с приложение на интернет в помощ на гражданската активност и в обществените дейности.

Само сериозните, професионални платформи могат да бъдат инструмент на обикновените граждани да държат избранниците си под контрол. Така реализирана, тази „платформа“ е с много претенциозна, но неоправдана заявка да бъде средство за толкова сериозен обществен процес като референдума.

От показната от този проект несериозност и липса на критични задължителни елементи произтича опасността в обществото да се затвърди мнението, че електронен референдум е невъзможен. Това може много сериозно да навреди на бъдещето на истинските електронни референдуми.

Не ме разбирайте погрешно: сигурен съм авторите на сайта са имали съвсем добри намерения. Хвърлили са и огромен труд – дизайна и леснотата на ползване са на много високо ниво.

Но само добри намерения никак не са достатъчни в една толкова критична за обществото тема.

Сайт за анкети/проучване на общественото мнение – да, но не и за референдуми

Това личи дори само от няколко изисквания при регистрация в сайта. Трябва да посочите степен на образование от много подробен списък, както и възрастова група – типично само за проучване на общественото мнение. Но не и за референдум.

Няма нужда от доказване, че въпрос от типа „Защо изостават регионалните европроекти?“ няма нищо общо с какъвто и да било референдум. С толкова обща и субективна формулировка, но и най-вече с многобройните възможни отговори, това е просто обикновена анкета/проучване.

Истинският референдум е изразяване на най-върховното гражданско право  – правото на власт. Затова при създаването на електронен начин за осъществяването на тази власт трябва да подхождаме изключително професионално, сериозно и отговорно. А точно такъв подход липсва изцяло в предложената „платформа“.

Да предложиш само една „идея“ въобще не е достатъчно. Идеи – колкото искаш. Идеята може да е много смислена, но ако бъде зле представена и реализирана, провалът й е гарантиран.

При истински референдум има възможни само отговори „да“ или „не“

А не много на брой възможности, както е масово в много от „референдумите“, създадени в „платформата“.

Практиката референдумите да имат  само два възможни отговора – „да“ или „не“ – не е случайна. Тя е замислена за да улесни участниците, за да няма съмнение че вземаното решение е разбрано. Защото последиците са сериозни.

Какво предлага въпросният сайт в това отношение? Масово по 5-6 възможни отговора на „референдум“ – типично за най-обикновена анкета. Както и почти навсякъде срещания възможен отговор „не мога да преценя“. Никога в референдум не се дава като възможен такъв отговор – той обезсмисля главаната цел: вземането на решение.

При истински референдум въпросът се създава с обсъждане

Това е изключително критичен фактор. Въпросът трябва да е ясен, да е по конкретен проблем, без място за много субективност. Трябва да е изчерпателен, като предоставя информация дори в момента на четенето му. Но в същото време да не е твърде дълъг и сложен за разбиране.

За да се постигне това, въпросът се изработва след многократни обсъждания.

Няма дори опит за подобно нещо при електронния „референдум“.

А би могло да се направи да наподобява – в някаква степен – процеса при истинските референдуми.

Например, като първо бъде заявен само проблема, по който да има допитване. Без това да го прави автоматично „референдум“. Да следва обсъждане – във форумна дискусия, например – с предложения за варианти на формулировка на същинския въпрос за референдума. И накрая, вариантите да бъдат подложени на гласуване от потребителите на сайта. Спечелилият най-много подкрепа става въпрос на допитването.

При истински референдум гласуват реални хора

Най-важното нещо за една истинска платформа за референдум е сигурността на идентификацията – че гласуват истински хора. Това е изключително критично – особено за България, където има огромна мнителност и съмнения за фалшификация на гласувания (не без своите основания.)

Как решава този въпрос платформата? Никак.

Tя не се занимава с елементарна идентификация повече от това да поиска име, фамилия, град и държава.

Единствената, но крайно неефективна „мярка“ срещу злоупотреба, е ръчното одобряване на записването в сайта от администраторите.

Има и едно странно задължително изискване при регистрация: да качите своя снимка. Законодателството за референдуми не изисква подобно нещо. Неясно е до какви злоупотреби може да доведе това изискване.

Ами ако администратора – разполагайки със снимката ви – сметне че сте грозен? Или просто не му допадате?

Шегата настрана. Подобна процедура залага капана на дискриминацията – по какъвто си искате признак. И възможности за манипулиране на резултатите – чрез контрол върху това кой може и кой не може да се регистрира.

При истински референдум един човек може да гласува само веднъж

Авторите на платформата внушават, че един човек може да гласува само веднъж по даден въпрос чрез техния сайт за „референдуми“.

Това въобще не е вярно: една регистрация може да гласува само веднъж по даден въпрос. Но един човек може да си направи колкото иска регистрации и така да манипулира резултатите.

Нужният за още една регистрация друг емейл адрес се прави за броени секунди на хиляди места по мрежата.

Проверих лично: от един и същ интернет (IP) адрес, с един и същ браузър – който не съм затварял и на който не съм изтривал „бисквитките“ (механизъм за един сайт да „помни“ дали този браузър го е посещавал) – могат да се направят няколко регистрации и да се гласува по един и същ въпрос.

Юридически лица не могат да гласуват в референдуми

Много голяма странност, предложена от сайта. Такова нещо няма никъде по света. Да не говорим, че няма никаква логика в него.

Не е спазен Законът за референдумите – както твърдят авторите

На страница в сайта, наречена „пътеводител„, откриваме следното твърдение (цитат): „Формите на електронните подписки съдържат атрибутите, изискуеми от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление„.

Това абсолютно не е вярно. Ето какво точно изисква цитираният закон:

чл. 12 (4) Гражданин, който иска да подкрепи предложението, вписва в бланката

1. трите си имена;
2. единния граждански номер (ЕГН);
3. постоянния адрес;
4. подпис.

Нито едно то тези четири условия не е спазено при регистрацията в сайта. Дори това за имената: сайтът изисква задължително само две от тях.

Възможна ли е все пак сериозна електронна платформа за референдум?

Мнозина ще попитат: след като съм толкова критичен, предлагам ли алтернатива? Може ли такава платформа да бъде направена едновременно сигурна, смислена и най-вече със шанс да бъде наистина използвана за истински референдум?

Може, и още как. И никак не е трудно. Ето някои идеи – освен очевидните подобрения, произтичащи от казаното дотук:

Една сериозна идентификация на гласуващия

Очевидно е задължението да се спази изискването за нужните атрибути на Закона. Дори да не може да проверява за вярност съответствието между име и ЕГН, елементарни проверки за валидността на ЕГН ще предотвратят много от опитите за регистриране на „мъртви души“.

Нещо повече, обаче: заради липсата на присъственост и проверка на документ за самоличност (както е във физическите референдуми), една такава платформа трябва да се погрижи много по-сериозно за идентификацията на регистриращите се за гласуване.

Проблемът е, че списъци с имена и съответни техни ЕГН са вече твърде разпространени и леснодостъпни. И могат да бъдат използвани за мащабни злоупотреби.

Затова платформата трябва да изисква още повече лични данни – като например номер на лична карта. Той е много по-малко известен на хора освен притежателя на картата – в сравнение с ЕГН.

С цел предотвратяване злоупотреби или открадването му от сайта от хакерски атаки, номерът да не се записва в сайта в явен вид. Той може да се направи нечетим (но все пак проверим). Просто в сайта се записва необратимо преобразуване на номера („hash“ – математическа функция, която „кодира“ текст без възножност за разкодиране).

Така по всяко време, при съответното законова възможност за проверка от упълномощени органи, валидността на самоличностите може да бъде проверявана чрез съпоствка на ЕГН и номер на лична карта. Това ще увеличи сериозно доверието в платформата.

Още по-голяма сигурност на идентифицирането би била постигната ако платформата потърси сътрудничество с държавна институция за проверка в реално време на въведените данни – в момента на регистрацията.

Разбира се, универсалнен електронен подпис на гласуващия би донесъл най-голяма сигурност, че гласуващият е който твърди да е. Но при цена от 25 лв на година, при положение че половината избиратели са пенсионери и при сегашното ниво на техните пенсии, няма никакъв шанс да успее.

Сигурност, че гласува наистина регистриралия се

Може да се постигне достатъчно висока достоверност като при гласуване се изисква да бъде въведен номера на личната карта (проверявана срещу съхранявания „hash“ – виж по-горе). Така дори да бъде компрометирана нечия регистрация, злоупотребяващият няма да може да гласува, защото няма да може да посочи верен номер.

Има още много и още по-добри методи за подсигуряване на честността на допитването и предотвратяване на злоупотреби.

И няколко препоръки към сайта

1. Ако тази „платформа“ ще се опита да еволюира все пак към предлагане на истински референдуми, тя трябва изцяло да премахне анкетите/проучванията.

2. Сайт за референдуми не трябва да има никакви реклами. Това буди съмнение дали въпросите не са повлияни от рекламодателите. Приходите за поддръжката му трябва да идват от някъде другаде.

4. Нужен е „код за сигурност“ („captcha“) и при регистрацията. Тази технология не е 100% спасение. Но е почти сигурно, че както е в момента, са възможни автоматични регистрации – от компютърни програми, а не от реални хора.

5. Несериозно е ползването на понятия като „юзер нейма“ (в автоматичното писмо-отговор при регистрация). Това е вид дискриминация към огромна част от хората, които не знаят английски технически жаргон, при всичко това изписан на кирилица.

В заключение

Създателите на платформата са си поставили много сериозна цел. За да не провалят идеята пред обществото, трябва да вложат и много по-сериозни усилия, осмисляне и професионализъм, отколкото показват в момента.

Макар да няма перфектни решения, заявените претенции – това да бъде платформа за електронен референдум – могат да бъдат подплатени с подобрнеия, които са достатъчно лесни за осъществяване.

12 thoughts on “Не компрометирайте идеята за електронен референдум!

 • 01.10.2012 at 04:35
  Permalink

  Г-н Гаджоков, нека да бъдем коректни. Формата за електронни подписки предстои да бъде въведена до месец, а Вие цитирате нещо, което още не е видимо. Тя все още не е част от платформата и няма нищо общо с регистрацията. Разработена е от юристи, по всички правила и с всички атрибути на закона (със и без електронен подпис). Можехте поне да се обадите, преди да пишете неща, с които не сте запознат докрай. Но нали всеки гледа да е в центъра на вниманието… След въвеждането на електронни лични карти, те също ще станат част от тази платформа.
  Бих могла да Ви отговоря и не чрез това съобщение, но фактът, че Вие пишете без да сте запознат, ме отказа.
  С пожелания за успешна седмица,
  Лидия Делирадева
  +359887834335

 • 01.10.2012 at 11:51
  Permalink

  През 2010г. Общината в Барцелона проведе допитване по Интернет за промяна на движението по известното авеню „Диагинал“. Допитването се проведе от IDRA в сътрудничество със SCYTL като участваха почти 1,5 милиона човека. Повече информация тук http://fr.slideshare.net/zhukovga/eparticipation-barcelonas-e-consultation-in-2010
  Това, което е интересно, е че те го наричат скромно „гражданско допитване“, а не референдум („consulta ciudadana“). В същото време в България, когато се съберат 4000 човека да отговарят на разни въпроси по Интернет, това вече гръмко е обявено за „референдум“. Как беше, „скромността краси човека“, нали?

 • 01.10.2012 at 12:18
  Permalink

  @Лидия Делирадева:

  г-жо/г-це Делирадева, в голяма грешка сте – ваше е елементарното задължение за коректност.

  Вие трябваше да не обявявате гръмко думата „референдум“ на сайта си преди същинската „електроннна подписка“ – която казвате че подготвяте – да бъде готова. И да оставяте впечатление, че точно така ще работи процеса – с тези начини на регистриране, създаване и гласуване, които са в момента.

  Можехте да уточните – с много големи букви и на всяка страница на сайта – че истинската платформа за подписка предстои да бъдат въведена, а това са само анкети, за проба. А не посетителя да се сблъсква моментално с претенциозното „Национални референдуми“, например, без пояснение че това не са никакви рефереднуми.

  Някъде да става ясно това?

  Не може ей тока произволно да използвате думата „референдум“, която има много точно и общоприето политическо значение, всъщност за създаване на най-обикновени анкети.

  Не можете и да очаквате аз да предполагам, че има повече от това, което показвате със сайта. И да очаквате аз да ви търся за да проверя дали е така.

  Аз съм просто един случаен посетител на сайта ви, след като прочетох за него в Медиапуул. Представа за сайта ви получавам от съдържанието му. Така се прави на интернет. Да няма нужда от обаждания по телефони за да стане ясно какво е това.

  Иначе очаквам с нетърпение да видя каква ще е реализацията на въпросната ви подписка, особено като специлаист по информационна сигурност.

  Очкавам от вас и отговори на някои въпроси, несвързани с подписката – като например защо на сайта ви има реклама. Това събужда у мен въпроси: този сайт за реклама на софтуерната платформа за електронна подписка ли е (която да бъде купена от някой, който иска да я ползва), или за провеждане на такива подписки?

  Ако е последното, абсолютно недопустимо е – от обществена гледна точка, здрав разум и елементарна логика – е да има каквито и да било реклами на други фирми/организации.

 • 01.10.2012 at 13:11
  Permalink

  @Лидия Делирадева: Имам няколко въпроса към вас.

  1. По дефиниция, референдуми се провеждат от държавните органи. Да очакваме ли, че Вашият сайт ще бъде поддържан от държавен орган?

  2. Референдумите задължително се провеждат при изисквания за прозрачност, включително участие в контрола на всички желаещи. Да очакваме ли цялата работа на платформата да бъде направена напълно прозрачна и достъпът за контрол над нея да бъде даден на всички желаещи?

  3. Референдумите са вид гласуване, и като такова пълното опазване на тайната на гласоподаването се изисква от закона. Смятате ли да сертифицирате (и пред кого?) системата ви за провеждане на референдуми – помещения, хардуер, софтуер, персонал, ръководство и пр. – на ниво, като минимум равностойно на защитата на тайната при класическо гласуване?

  4. Референдумите задължително се провеждат при много строги изисквания за опазване на резултатите от фалшифициране. Към момента тези изисквания се покриват на практика само от специалните машини за гласуване в САЩ. Да очаквам ли да сертифицирате системата за провеждане на референдуми на необходимото ниво?

  5. Резултатите от референдумите са задължителни за управлението на държавата. Да очакваме ли, че държавата България ще бъде задължена да изпълнява решенията на одобрените на сайта ви референдуми?

  Ако не покривате което и да било от изброените, то системата ви ще провежда не референдуми, а обикновени социологически допитвания, подобно на установените вече социологически агенции. Разликата между двете понятия е огромна, така че потенциалът за подвеждане на хората е много голям. Моля за яснота по въпроса.

 • 01.10.2012 at 14:17
  Permalink

  В този ред на мисли, питам се каква ли е цената за рекламиране на този сайт, и дали аз също бих могъл да рекламирам. Също, кой може да задава въпроси, и колко ще струва да получим правилните отговори?

 • 01.10.2012 at 16:36
  Permalink

  @Любомир Гаврилов: да не подхождаме предубедено и съмнително. По-скоро това с рекалмите е някаква недомислица, криворазбрана „логика“ че от всеки сайт трябва да се печели и то от реклами.

  Времето юе покаже – ако сайтът си остане с рекалми, със заблуди че предлага национални или местни референдуми, ще е ясно че е опит за нещо друго, но не и платформа за ОБЩЕСТВЕНИ референдуми.

 • 02.10.2012 at 03:45
  Permalink

  Тъй като аз и моят екип сме идейните носители и създатели на платформата, бихме искали да Ви обърнем внимание на следните неистини, написани от Вас.
  Първото и най-главно, цитирам:
  „Не е спазен Законът за референдумите – както твърдят авторите
  На страница в сайта, наречена „пътеводител„, откриваме следното твърдение (цитат): „Формите на електронните подписки съдържат атрибутите, изискуеми от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление„.

  Това абсолютно не е вярно. Ето какво точно изисква цитираният закон:
  чл. 12 (4) Гражданин, който иска да подкрепи предложението, вписва в бланката
  1. трите си имена;
  2. единния граждански номер (ЕГН);
  3. постоянния адрес;
  4. подпис.
  Нито едно то тези четири условия не е спазено при регистрацията в сайта. Дори това за имената: сайтът изисква задължително само две от тях.”

  Подобен коментар показва колко незапознат е г-н Гаджоков с платформата и как избирателно цитира. Ето пълния текст на цитата: „Формите на електронните подписки съдържат атрибутите, изискуеми от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г.). Електронните подписки ще бъдат реализирани до края на м. октомври 2012 г. и от тях ще могат да се възползват граждански инициативи по смисъла на закона.”

  Очевидно е, че г-н Гаджоков не си е направил труда да прочете и общите условия, където много ясно е формулирано как и от кого се провежда електронна подписка.

  Нещо повече – формата все още не е достъпна и не е видима за потребителите на сайта, което води до извода, че няма как да бъде видяна и критикувана. Електронните подписки не са обвързани по никакъв начин с другата регистрация. Тяхната структура е разработена от юристи и може да се използва от българи, притежаващи електронен подпис или чрез изтегляне на бланка.
  Бланките се предоставят от гражданската инициатива, организирала подписката и съдържат следните атрибути:

  Одобрената от гражданската инициатива бланка се качва от администратора на платформата и подписването й става по два начина:
  ЕЛЕКТРОННА ПОДПИСКА (срещу/ в подкрепа на …… и т.н.………….)
  Каре, в което се пише текст за подписката
  Каре „Как да подпиша?”, в което ще стои обяснението как да се подпишат потребителите

  ПОДПИШИ С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
  С електронен подпис се отваря бланката, която се попълва и която съдържа следните атрибути:
  – логото „Електронен референдум“ и „Място на събиране на подписите” – наименованието на платформата;
  – темата на подписката;
  – начална и крайна дата на подписката;
  – имената на лицата от инициативния комитет, организирал подписката, включително председател;
  – пореден номер на бланката (според това колко са подписалите с електронен подпис до момента);
  – на отделен ред в бланката се отбелязва, че личните данни няма да се използват за други цели, освен за гражданската инициатива;
  – трите имена на лицето (попълва се от потребителя);
  – ЕГН (попълва се от потребителя);
  – постоянен или настоящ адрес (попълва се от потребителя);
  – бутон „подпиши”.

  ПОДПИШИ БЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

  Без електронен подпис потребителят изтегля същата бланка, която попълва ръчно, сканира и изпраща по имейл или по пощата. Бланката съдържа следните атрибути:
  – логото „Електронен референдум“ и „Място на събиране на подписите”: наименованието на платформата;
  – темата на подписката;
  – начална и крайна дата на подписката;
  – имената на лицата от инициативния комитет, организирал подписката, включително председател;
  – на отделен ред в бланката се отбелязва, че личните данни няма да се използват за други цели, освен за гражданската инициатива;
  – трите имена на лицето (попълва се от потребителя);
  – ЕГН; (попълва се от потребителя)
  – постоянен или настоящ адрес (попълва се от потребителя);
  – подпис (попълва се от потребителя).

  Следва още една явна неистина, която ме навежда на мисълта, че статията или е поръчкова, или е умишлено компрометираща, цитирам:

  „Юридически лица не могат да гласуват в референдуми
  Много голяма странност, предложена от сайта. Такова нещо няма никъде по света. Да не говорим, че няма никаква логика в него.”

  Г-н Гаджоков отново показва, че не познава спецификата на платформата и общите условия. В платформата има раздели „Илюстрации на успеха” и „Политически лексикон”, които са предназначени за юридически лица, които желаят да провеждат свои проучвания и да публикуват материали. Ползването на разделите става на база годишен абонамент и за тях е предназначена юридическата регистрация въз основа на договорни отношения. Тези лица не гласуват в платформата.

  Мисля, че казаното дотук е достатъчно. Видно е, че авторът търси начин да предложи партньорство, но не мисля, че това е подходящата и достойна форма. Разбира се, би могъл да се обади, да потърси по-подробна информация преди да пише по тема, която изобщо не познава в детайли.

  С пожелания за успешна седмица и с уважение,
  Лидия Делирадева

 • 02.10.2012 at 09:13
  Permalink

  г-жо Делирадева,

  Интернет помни. Явно си нямате идея, но Гугъл пази образ от *всяка* уебстраница (да, абсолютно всяка) отпреди 10-15 дни назад.

  И ето я вашата каквато е изглеждала на 17 септември:
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:www.bgreferendum.bg/?page=guide

  (понеже кешът на Гугъл се променя всеки ден и се измества във времето, задрасквам горното и добавям долното, което е със „застнета“ страница от 23 септември – благодаря на Емил Брадинов-Чоча за забележката)

  И ето тук как тази страница от сайта ви е изглеждала на 23 септември.

  Параграфът, който цитирам, завършва *БЕЗ* уточнението, което вие изтъквате като оправдание в предния си коментар – а именно “ …Електронните подписки ще бъдат реализирани до края на м. октомври 2012 г. и от тях ще могат да се възползват граждански инициативи по смисъла на закона …“

  Такова изречение в тази страница на сайта от 17 септември няма.

  (Освен ако не вярвате че аз мога по някакъв начин да повлияя на Гугъл …, или че в Гугъл има конспирация срещу вашия сайт точно …)

  Така че, такъв текст на странцата ви нямаше, когато аз я четох. До вчера.

  Имайте предвид, че в горния линк всеки ден Гугъл показва запазена страница от следваща дата. И след около 15-на дни Гугъл ще покаже тази ваша страница както е била на 30 септември и 1 октомври.

  Но не това е най-големият проблем.

  Проблемът е, че сайтът ви продължава да заблуждава, че провежда референдуми.

  Абослютно неприемливо е да очаквате, че посетителите ще трябва да открият една малка забележка на една от всичките ви страници.

  И от нея да разберат, че това което в МОМЕНТА виждат и могат да правят на сайта ви, НЕ Е регистрация и гласуване в национален или местен референдум.

  Нито при регистрацията, нито при гласуването няма забележка/уточнение, че това НЕ Е официален референдум. Или пък простичко – че това е ДЕМОСТРАНЦИЯ на платформа за референдум.

  ***

  За юридическите лица: и къде в посочените от вас два раздела – или която и да е друга от сайта ви – е обяснено ясно, че за юридически лица се предлагат САМО анкети? А не да гласуват в референдум, както изглежда сега? Няма такова никъде. Нещо повече – единия от псочените от вас „раздели“ е просто една празна страница, а другият има три линка към три „референдума“ на сайта ви.

  Не знам кой „не разбира“. Обаче е хубаво да научите, че посетителите на един уебсайт няма как да стигнат до мислите ви. Виждат само това, което е на страниците на сайта.

  ***

  Това, което описвате че възнамерявате да направите с подписките – чудесно, направете го. Но то пак е само начин ЗА СЪБИРАНЕ на подписи. Не и начин за ПРОВЕЖДАНЕ на референдум – нещо, което сайта ви продължава да внушава, че прави. И за което няма никакво уточнение дали платформата ви спазва Закона. Нито дали въобще възнамерявате да предлагате съгласувана със закона платформа.

  Защото това, което сте направили, не е никакво гласуване в „нациоанлен референдум“. Не можете да изпозлвате понятието „НАЦИОНАЛЕН референдум“ прозиволно, при положение че то има точно определено значение – референдум, чиито резултати са задължителни за държавата. Такова е възприятието на хората.

 • 02.10.2012 at 09:46
  Permalink

  И няколко забележки по личността ми:

  1) „ … Видно е, че авторът търси начин да предложи партньорство …

  Абосолютно не съм си и помислял дори за нещо подобно, камо ли да съм го изразил. Да не сте се объркали от по-учтивия емейл, който ви пратих вчера? Мога да го публикувам и него.

  2) „ … която ме навежда на мисълта, че статията или е поръчкова, или е умишлено компрометираща …

  Явно не ви стигат начините да оправдаете заблудите, които създавате със сайта си. Мотивa ми да коментирам вашия сайт e аматьорското изпълнение и особено заблудата или тоталната ви неспособност да покажете/обясните ясно какво предлага сайта. Това може да доведе до опасност никога да нямаме електронни референдуми – заради „платформа“ като вашата.

  Занимавам се от много години с обществена дейност и имам реализирани интернет-проекти в оществена полза – всички предложени изцяло БЕЗПЛАТНО (още едно пояснение относно подозрението ви че търся „партньорство“). Можете да се убедите от главната страница на блога ми като изберете „за мен“ или разгледате секцията „моите проекти“.

  Няма никаква конспирация, поръчка или компромат. Просто тази тема е мой фокус, присърце.

  От ваша страна има – заблуда, несериозност, недовършеност, непрофесионализъм – демонстрирани с вашата „платформа“.

  И – повтарям – има опасност да се компрометира реалността за истински електронни референдуми – заради „реализации“ като вашата.

 • 03.10.2012 at 04:02
  Permalink

  Добре казано, Краси. 🙂

  Поздравления!

  ––

  Мога да уверя всички онези, които не познават достатъчно Краси Гаджоков, че при него никой не може да „поръча“ нещо, недостатъчно издържано като логика и морал. Кой го казва? – Човек, дискутирал с Гаджоков реализацията на разни (общественополезни) работи много дни и нощи.

 • 04.11.2012 at 18:16
  Permalink

  Един месец след публикацията ми, сайтът bgreferendum.bg предлага вече и „електронни подписки и петиции“.

  Това е подвеждащо – отново. Защото, макар че обещаваше до края на октомври подписване с електронен подпис (виж коментар от ръководителката на екипа г-жа Делирадева по-горе), такова все още няма (пак с обещанието, че скоро ще стане).

  А нищо друго „електронно“ все още няма.

  Според описанието от сайта, организаторите на подписка (граждански комитет например) качват (как и по какъв начин – никъде не е ясно) бланката на подписката в сайта. Всеки желаещ да подкрепи подписката може да я свали, да я разпечата, да я подпише … и след това трябва да я пусне по пощата.

  Това не е никаква „електронна подписка“.

  В този „формат“, една бланка в електронна форма може да бъде разпространена чрез много други интеренет-средства – като например емейл и Фейсбук.

  Но не в това са сериозните проблеми: нормално е да възникнат трудности в реализирането на един сложен проект и срокът му да бъде удължен. Нормално е и да бъде реализиран на стъпки.

  Първият голям проблем, който идентифицирах още с оригиналната публикация, все още съществува: сайтът продължава некоректността с използването на понятието „референдум“.

  Както вече показах, подкрепено и от коментари на други, това, което сайтът прокламира навсякъде с понятието „референдум“, е най-обикновена анкета/проучване. Такова може да бъде създавано и в него може да участва всеки – с проста регистрация на сайта, без проверка на самоличността, и най-важното – без защита за подаване на множество гласове от един и същ човек.

  Една уважаваща себе си компания/група хора би признала неправилното използване на терминология, която заблуждава. И би я сменила. Екипът на въпросния сайт, обаче, не е направил такова нещо. И продължава да заблуждава.

  Другият, още по-голям (и нов) проблем е частта от новите възможности за предлагане на официална подписка. Тя трябва да отговаря на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

  Но никак не става ясно как „платформата“ ще спази критично важният и конкретен чл.12(3) от Закона:

  „Бланката, на която се събират подписите, трябва да съдържа на всяка страница искането с въпроса или въпросите за референдума. Всяка бланка е с пореден номер.“

  Как ще бъде изпълнено изискването за „пореден номер“ на бланката? Това автоматично и логично предполага, че с даден номер може да има само една бланка, нали така?

  Описаната сега на сайта процедура (цитирана от мен по-горе) би довела със сигурност до повторения на един и същ номер на различни бланки. Това е така защото качената на сайта бланка или ще има един и същ номер за всички които я свалят да я подпишат. Ако ли не, то ще трябва свалящите я ще трябва да слагат номер сами. Но тогава няма начин да не се получи дублаж – защото няма механизъм един човек, свалил бланката, да знае всички безиползвани номера на бланки.

  Това би дало формално основание на законовият орган, преглеждащ валидността на подписите, да анулира такива подписи. Все пак закона изрично изисква уникалност на поредния номер на бланката.

  Ще бъде интересно да видим дали екипът на сайта ще си направи труда да реши този проблем. Защото в противен случай ще подлъже искрено надяващи се да осъществят легитимен процес на референдум граждани.

 • 05.04.2014 at 21:11
  Permalink

  Господин Гаджоков, извършеният от Вас анализ е много задълбочен и правилен. Лично аз имам доказателства, че вече са извършвани манипулации с този сайт, помпозно и претенциозно наречен „Електронен референдум“. Използвах сайта, за да изготвя петиция „Срещу произвола на частните съдебни изпълнители и срещу произвола на банките и другите облагодетелствани лица по чл. 417 от ГПК“. Името ми под петицията беше подменено от Лидия Делирадева – едноличен собственик на капитала на търговското дружество, собственик на търговската марка и на сайта. В момента г-жа Делирадева, която разбра от петицията за пръв път, че има огромни проблеми, свързани с частни съдебни изпълнители, банки и другите титуляри по чл. 417 от ГПК, се представя за обществен защитник, създала е и незаконосъобразно сътрудничество с моя колега адвокат Милен Михайлов, с който подмени името ми под петицията и вече даже насочва общественото мнение в защита на частните съдебни изпълнители /след проведени срещи с тях и след незнайно какви уговорки/. Опасното на този сайт е че в него се извършват и проучвания на политически и търговски теми. А вече е доказано, че той лесно се манипулира от собственика му. Мисля, че се създават предпоставки за големи злоупотреби. Поради което Ви моля, да ми предоставите информация за контакт с Вас. Благодаря за вниманието и считам, че е от огромна обществена значимост да се предотврати злоупотреба с доверието на хората!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *