Обществени

Проекти в обествена полза на България, в които съм участвал доброволно и безвъзмездно като един от най-активните или водещи действащи лица (запазена от миналото информация в световния уеб-архив ):

Нова БГенерация 2002 – 2004

Проект681

Българи в чужбина, гласувайте на парламентарните избори 2005-a!

Българският Великден 2001 – 2008

Искаме да гласуваме! 2009 – 2013

Моето Даскало – учениците оценяват учителите, 2006 – 2016

Докторите – пациентите оценяват лекарите, 2008 – 2016